Vi støtter op om bæredygtig skovdrift

Hvad er FSC®?

Hvad betyder det, når et PLUS-produkt er FSC®-mærket?

Når du møder FSC®-mærket på et af vores produkter ved du, at produktet er fremstillet af træ fra ansvarlig kilde. 

Vores FSC-certificering har efterhånden mange år på bagen og går helt tilbage til 2009 - et godt stykke tid før bæredygtigt træ rigtigt kom på dagsordenen. Dengang besluttede vi, at de produkter i vores sortiment, der var fremstillet af træ skulle bære FSC®-mærket. Det har de gjort lige siden, og i dag har vi flere miljømærkninger i samlingen af certifikater.

Når du vælger FSC-certificerede produkter har du vished for, at træet kommer fra en skov, der er ansvarligt forvaltet med respekt for natur og mennesker, og andre ansvarlige kilder.

At bevare og passe på naturen er vigtigt for os. Derfor besluttede vi allerede længe før at bæredygtigt træ kom på dagsordenen, at det træ som indgår i vores produkter skal være FSC-certificeret. Siden 2009 har vi udelukkende anvendt FSC-certificeret træ.

Lars Højsgaard, administrerende direktør hos PLUS

FSC sikrer

  • Omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skovene
  • At der ikke fældes mere træ, end skovene kan reproducere
  • At dele af skove fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes 
  • At oprindelige folks rettigheder respekteres 
  • At skovarbejdere har ordentligt sikkerhedsudstyr og at menneske- og arbejdstagerrettigheder i hele værdikæden respekteres
  • At lokalbefolkninger får glæde af indtægterne fra skoven i de lande og områder, hvor det er relevant, og at der så vidt muligt bruges lokal arbejdskraft

FSC's 10 grundprincipper

Grundstenen for FSC's arbejde er baseret på 10 principper og kriterier.

Principperne og kriterierne gælder for FSC-certificerede skove i hele verden. Fordi skove i verden ikke er ens, udvikler de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark - en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder, men altid er i overensstemmelse med de internationale principper og kriterier.

Både de internationale principper og kriterier og de nationale skovstandarder udvikles af repræsentanter fra skovbruget, miljøorganisationer og sociale organisationer i konsensus.

Du kan se FSC's principper og kriterier herunder. Du kan læse mere om den danske FSC-skovstandard og skovcertificering her.

Skovejeren skal overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdstagernes sociale og økonomiske velfærd.

Skovejeren skal identificere og respektere oprindelige folks juridiske og hævdvundne rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.

Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i hen-hold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.

DU ER, HVAD DU VÆLGER

Hvert år deltager vi i FSC ugen, hvor vi sammen med FSC Danmark og en lang række virksomheder og NGO'er sætter fokus på FSC® og vigtigheden i at passe på vores skovarealer over hele kloden.

Det sker med en landsdækkende kampagne i uge 12, som rulles ud på vores sociale medier. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring FSC®-mærket, organisationens arbejde og på vigtigheden i at passe på skovressourcer og de mennesker, der bor ved og arbejder i skovene.

I år hedder kampagnen DU ER, HVAD DU VÆLGER og sætter fokus på de valg, vi tager i hverdagen, og hvilken betydning de har for vores liv og for vores klode.

Følg kampagnen på vores sociale medier.

Hvad er FSC MIX?

FSC MIX

"MIX"–mærket sidder på produkter, der indeholder et eller flere af følgende materialer: Træ fra FSC-certificerede skove, kontrolleret træ/FSC Controlled Wood og genbrugsmaterialer. For at opnå FSC-Mix certificeringen skal minimum 70% af det indgående materiale være af FSC-certificeret træ.

Hvad er FSC® 100%?

FSC 100%

FSC 100 %-mærket fortæller, at alle skovbaserede materialer - altså træ - i produktet er fra FSC-certificerede skove.

Vi ønsker som virksomhed at være med til at sikre fremtidens skove. Samtidigt er FSC vores garanti for, at vi kan blive ved med at producere og levere produkter, der lever op til de krav, samarbejdspartnerne stiller til os.

Hanne Larsen, Salgschef PLUS A/S

Se flere ansvarlige tiltag

Vi bruger træer - Vi planter træer

I samarbejde med Growing Trees Network Foundation skriver vi nye Folkeskove i Danmark ind i vores historie. Læs mere her på siden om træernes betydning, hvor i landet vi planter skov og hvorfor vi gør det.

PEFC®-mærket

PEFC-mærket sikrer, at vi kan levere produkter af træ, der stammer fra en ansvarlig kilde.